En la política

-Valor: Als homes els tracten millor que a les dones i valen mes per ells. Tambe, hi han molts homes i molt poques dones. Deberia estar equilibrat, i haurien de pagar el mateix.

L’anàlisi de la situació de les dones en l’àmbit de la participació política concorre amb el desenvolupament de la teoria de gènere, un corpus de coneixement fonamental a través del qual és possible distingir i explicar els mecanismes socioculturals a través dels quals les diferències entre dones i homes s’ha traduit en múltiples dimensions de desigualtat de gènere.

La política constitueix un dels àmbits substantius en el qual s’expressa la situació de desigualtat entre dones i homes. Els seus dispositius i estructures restringeixen el dret de les dones per accedir i participar de la mateixa manera que els homes en els espais polítics i de presa de decisions i, en general, en tots aquells àmbits clau de poder, determinants en la definició de l’interès col·lectiu de la societat. 

gobierno_corporativo_746x419.jpg (746×419)
 20950-978x652.jpg.webp (978×652)