A l’escola

-La vestimenta: Alguns centres obliguen a les noies a portar faldilles, en canvi els nois poden portar pantalons. Haurien de deixar portar als dos sexes el mateix.

-L’ensenyança: Per exemple a educacio física, a les noiesels fan fer menys exercici, com si fossin més débils. Haurien de fer el mateix independentment del gènere.

La discriminació de gènere en l’educació es dóna també dins del sistema educatiu i afecta molt en particular a les dones, a més a més esta relacionada amb altres variables, com la pertinença ètnica, religiosa, social o l’orientació sexual. 

El sexisme a l’escola és un problema al qual s’ha d’enfrontar el conjunt de la societat ja que determina unes normes i valors que formaran part de la identitat i vivència dels alumnes, que un cop creixin aniran reconfigurant el seu mode de veure i viure la vida, i aquests anys hauran estat fonamentals en aquesta configuració.

Resultat d'imatges per a "desigualtat de genere a l'escola"
Resultat d'imatges per a "desigualtat de genere a l'escola"