Categories
Uncategorized

Igualtat de gènere

En aquesta pàgina explicarem l’igualtat de gènere i algunes situacions on la podem trobar.

La igualtat de gènere implica que els homes i les dones han de rebre el mateix tractament, llevat que hi hagi una raó biològica per a un tractament diferent. Aquest concepte és clau en la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, en què l’objectiu final és proporcionar la igualtat legal i la igualtat social, especialment en les activitats democràtiques, i assegurar la igualtat de remuneració per igual treball.